Parasta asiantuntemusta tuulivoimaan 

Todentaminen

Olemme Energiaviraston hyväksymä tuotantotukilain mukainen sähkön tuotantotuen todentaja, sekä sähkön alkuperätakuulain mukainen arviointilaitos. FINAS akkreditointi: SFS-EN ISO 14065:2012, tuulivirtaus.

Tuotantotukitodentamisessa keskitymme yksinomaan tuulivoimaan, jolle tarjoamme alan parasta palvelua pitkällä toimialakokemuksella ja ylivoimaisella asiantuntemuksella.

Sähkön tuotantotukea maksetaan Suomessa syöttötariffina, jonka tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa niiden kilpailukykyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin verrattuna. Syöttötariffi säilyy voimassa järjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten osalta hyväksymispäätöksessä määritellyin ehdoin, mutta uusien voimalaitosten osalta syöttötariffijärjestelmä on sulkeutunut. Syöttötariffin korvaavassa preemiojärjestelmässä Energiavirasto järjestää uusiutuvan energian teknologianeutraaleja tarjouskilpailuja, joissa kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä kulloisenkin tarpeen mukaan. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat jättää tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat.

Todentajan varmennusta tarvitaan hyväksymis- ja maksatushakemuksen yhteydessä. Preemiojärjestelmän myötä uusina asioina mukaan tulevat sähköntuotannon vähimmäisvaatimusten täyttämisen varmentaminen sekä tuotantovajauksen määrän ja syyn varmentaminen mahdollisessa alituotantotilanteessa. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmää hallinnoi Energiavirasto.

Arviointilaitos

Teqniq Wind Oy on Energiaviraston hyväksymä sähkön alkuperätakuulain mukainen arviointilaitos tuulienergian, aurinkoenergian, vesivoiman, ilmalämmön, maalämmön, hydrotermisen energian sekä valtamerienergian pätevyysalueilla.

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkönmyyjän tulee aina varmentaa sähkön alkuperä, jos sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna. Alkuperätakuujärjestelmä on ainoa menetelmä, jolla varmennus voidaan suorittaa. Mikäli sähkön tuottaja haluaa liittää voimalaitoksensa sähkön alkuperätakuujärjestelmään, hänen tulee todennuttaa voimalaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät energialähteet hyväksytyllä arviointilaitoksella, sekä hakea Fingridiltä voimalaitoksen liittämistä järjestelmään. Arviointilaitoksen antaman varmennustodistuksen sisältää alkuperätakuun myöntämisessä tarvittavat tiedot voimalaitoksen tuotantotavasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä vahvistuksen sille, että voimalaitoksen tuottama sähkö täyttää alkuperätakuun myöntämisen edellytykset. Varmennus on uusittava viiden vuoden välein.

Arviointilaitoksen on varmennettava voimalaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät energialähteet ennen kuin voimalaitoksen tuottamalle sähkölle voidaan myöntää alkuperätakuita.

Sähkön alkuperätakuut - tuotantotavan varmentaminen

Teqniq Wind Oy sitoutuu kaikessa toiminnassaan puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen

Hallintolaki 27 – 29 §

Jätä viesti, niin otamme yhteyttä

Akli Talmat

+358 45 3547 979

Marko Kristola

+358 40 1858 155

Teqniq Wind Oy

PL 416
65101 VAASA
FINLAND

+358 40 1858 155
marko.kristola(a)teqniq.fi

Y: 2701678-2

©2015-2019 Teqniq Wind Oy, all rights reserved | Tietosuojalausunto