TEQNIQ WIND OY

Teqniq Wind Oy on uusiutuvien energioiden ja energiatehokkuuden asiantuntijayritys, jonka taustalla on pitkä ja monipuolinen kokemus energiateknologiasovelluksista. Olemme toimineet energiateollisuuden koti- ja ulkomaisten asiakkaiden myynti- ja kehitysprojektien parissa kolmella vuosikymmenellä. Osaamme uusiutuvat energiamuodot ja niiden verkkoliityntäasiat, hankekehitystä unohtamatta. Teknologioiden lisäksi ymmärrämme myös sähköntuotannon numeropuolen. Anna meidän todentaa, tyytyväisyystakuulla.

Teqniq Wind Oy on Energiaviraston hyväksymä sähkön tuotantotuen todentaja, sekä voimalaitosten tuotantotavan arviointilaitos.

Todentaminen

Teqniq Wind Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima ja Energiaviraston hyväksymä sähkön tuotantotuen todentaja, SFS-EN ISO 14065:2012, tuulivirtaus.

Tuotantotukitodentamisessa keskitymme yksinomaan tuulivoimaan, jolle tarjoamme alan parasta palvelua pitkällä toimialakokemuksella ja ylivoimaisella asiantuntemuksella.

Sähkön tuotantotuki

Tuotantotukea maksetaan Suomessa syöttötariffina, jonka tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa niiden kilpailukykyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin verrattuna. Syöttötariffi säilyy voimassa järjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten osalta hyväksymispäätöksessä määritellyin ehdoin, mutta uusien voimalaitosten osalta syöttötariffijärjestelmä on sulkeutunut. Syöttötariffin korvaavassa preemiojärjestelmässä Energiavirasto järjestää uusiutuvan energian teknologianeutraaleja tarjouskilpailuja, joissa kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä kulloisenkin tarpeen mukaan. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat jättää tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat.

Todentajan varmennusta tarvitaan hyväksymis- ja maksatushakemuksen yhteydessä. Preemiojärjestelmän myötä uusina asioina mukaan tulevat sähköntuotannon vähimmäisvaatimusten täyttämisen varmentaminen sekä tuotantovajauksen määrän ja syyn varmentaminen mahdollisessa alituotantotilanteessa. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmää hallinnoi Energiavirasto.

Arviointilaitos

Arviointilaitoksen on varmennettava voimalaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät energialähteet ennen kuin voimalaitoksen tuottamalle sähkölle voidaan myöntää alkuperätakuita.

Teqniq Wind Oy on Energiaviraston hyväksymä sähkön alkuperätakuulain mukainen arviointilaitos tuulienergian, aurinkoenergian, vesivoiman, ilmalämmön, maalämmön, hydrotermisen energian sekä valtamerienergian pätevyysalueilla.

Sähkön alkuperätakuu

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkönmyyjän tulee aina varmentaa sähkön alkuperä, jos sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna. Alkuperätakuujärjestelmä on ainoa menetelmä, jolla varmennus voidaan suorittaa. Mikäli sähkön tuottaja haluaa liittää voimalaitoksensa sähkön alkuperätakuujärjestelmään, hänen tulee todennuttaa voimalaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät energialähteet hyväksytyllä arviointilaitoksella, sekä hakea Fingridiltä voimalaitoksen liittämistä järjestelmään. Arviointilaitoksen antaman varmennustodistuksen sisältää alkuperätakuun myöntämisessä tarvittavat tiedot voimalaitoksen tuotantotavasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä vahvistuksen sille, että voimalaitoksen tuottama sähkö täyttää alkuperätakuun myöntämisen edellytykset. Varmennus on uusittava viiden vuoden välein.

Alkuperätakuujärjestelmän tavoitteena on varmentaa uusiutuvien energialähteiden käytöstä ilmoitettujen tietojen oikeellisuus sekä edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Sähkön alkuperätakuita myönnetään vain uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle.

Teqniq Wind Oy sitoutuu kaikessa toiminnassaan puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen.

Parasta asiantuntemusta tuulivoimaan 

Ainoa yksinomaan tuulivoimaan keskittyvä todentaja

TEQNIQ WIND OY

Akli Talmat

+358 45 3547 979

Marko Kristola

+358 40 1858 155

Teqniq Wind Oy

Yrittäjänkatu 17
65380 Vaasa, FINLAND

info (a) teqniq.fi

Y: 2701678-2

©2015-2019 Teqniq Wind Oy, all rights reserved | Tietosuojalausunto