Teqniq Wind Oy Tietosuojalausunto

Teqniq Wind Oy (jäljempänä TW) ymmärtää, että yksityisyyden suoja on tärkeää niin asiakkaillemme, yhteistyötahoillemme kuin muillekin sidosryhmillemme. Emme kerää, emmekä käsittele henkilötietoja muuten kuin jäljempänä mainittuja julkisia yhteystietoja, joita tarvitaan liiketoiminnan normaaliin harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin. Hyödynnämme tietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Voimme käyttää henkilötietoja kohdistaaksemme markkinointimme juuri kutakin asiakasta kiinnostaviin palveluihin, sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden osalta.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Rekisterinpitäjä
Teqniq Wind Oy, Yrittäjänkatu 17, 65380 Vaasa

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa info@teqniq.fi

Rekisteröidyt
• Yritykset tai yhteisöt, ja niiden yhteyshenkilöt, joiden kanssa TW on ollut kontaktissa
• Potentiaaliset asiakasyritykset ja niiden yhteyshenkilöt
• Potentiaaliset yhteistyökumppanit ja niiden yhteyshenkilöt

Rekisteriin tallennettavat tiedot
Asiakasrekisteri sisältää sekä yritysten tai yhteisöjen että näiden kontaktihenkilöiden tietoja.

Yritystiedot
• Yrityksen nimi
• Osoite
• Mahdollisen voimalaitoksen osoite
• Yritystä koskevia Energiaviraston päätöksiä

Henkilötiedot
• Henkilön nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee osoittaa edellämainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Mikäli tiedoissa havaitaan virheellisyyksiä tai puutteita, ne voidaan pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa yllämainittujen henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että TW on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai että TW:llä ei ole oikeutta käsitellä niitä.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin, ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Henkilöltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla
• Energiaviraston järjestelmistä, esimerkiksi SATU-järjestelmästä
• Yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä

Evästeet ja selailun seuranta
TW:n verkkosivustolla on käytössä Google Analytics – seurantatyökalu, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Google Analytics ei tunnista kävijän nimeä tai osoitetta, työkalun avulla ei voida selvittää kävijöiden henkilöllisyyksiä.
Sivusto voi myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin tai palveluihin, joiden yksityisyyden-suojakäytännöistä tai sisällöistä vastaavat niiden tuottajat.

Tietojen luovutus
TW ei koskaan myy, eikä lähtökohtaisesti luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tapauksissa:

Asianomaisen henkilön suostumus
Asiakastietoja voidaan luovuttaa henkilön nimenomaisella suostumuksella esimerkiksi TW:n ulkopuolisen toimijan tarjoaman palvelun toimittamista varten.

Sopimusyritykset
TW saattaa käyttää ulkopuolisia sopimusyrityksiä palvelujensa resursointiin. Asiakastietoja siirretään sopimusyrityksille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat TW:n palvelujen toteuttamiseen. Sopimusyritykset saavat käyttää asiakastietoja ainoastaan TW:n palvelujen toimittamisen kannalta välttämättömiin tarkoituksiin. TW velvoittaa sopimusyritykset NDA-sopimuksen nojalla pitämään tiedot salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta asiakastietojen suojaamiseksi.

Lainsäädännön edellyttämät luovutukset
Asiakastietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen, esimerkiksi Energiaviraston, esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien velvollisuuksien, esimerkiksi toiminnan raportointi, edellyttämällä tavalla.

Fuusio tai yrityskauppa
Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja säilytetään rekisterinpitäjän järjestelmissä, yrityksen toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa tai sopimussuhteessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, ja se on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietojärjestelmän tiedoista, mukaanlukien asiakasrekisterin tiedot, otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.